CropEye nieuwsbrief 33 - februari 2020

Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken
NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief 33, jaargang 10, februari 2020Veel business perspectief BioStimulans IsoAgens

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om BioStimulans IsoAgens op applicatie niveau verder door te ontwikkelen in samenwerking met diverse bedrijven en Bioprocess Engineering en Food & Biobased Research (WUR). IsoAgens stimuleert de nutriënt use-efficiency, verlaagt substantieel CO2 footprint en bovendien versterkt het de stresstolerantie tegen factoren als lage temperaturen, weinig licht en droogte stress. Een eenmalige toediening heeft een werkingsduur van minimaal 8 weken.
Partners om biotische stress te testen worden gezocht.

Lees meer…
Noten uit Overijssel

Het project Noten uit Overijssel heeft de eerste bijeenkomsten en workshops georganiseerd in Overijssel. De interesse vanuit de ondernemers voor notenteelt is groot en de deelnemers zijn zeer geïnteresseerd in vervolg workshops (verdieping) op gebied van teelt en afzet van hazel- en walnoten.

De eerste drie oriëntatie bijeenkomsten (Lettele, Vilsteren, Almelo) werden samen door ca 150 ondernemers bezocht. Na deze drie oriëntatie workshops zijn er verdiepingsworkshops op gebied van rassenkeuze hazel- en walnoot en afzet georganiseerd. Voor deze bijeenkomsten worden experts op gebied van noten ingezet. Zo was er een workshop rassenkeuze walnoten van Arie Bruin en zijn er twee bijeenkomsten rondom rassenkeuze van Bob Wertheim.

Lees meer…
Moderne meststoffen uit opgewerkte afvalstromen

Meststoffen worden samengesteld m.b.v. opgewerkte afvalstromen uit de Agri-Food sector met de inzet van de volgende technologieën: carbonzuurplatform, microbiële biomassa engineering, insectenbiomassa; engineering, biochar productie; en elektrodialyse (ED). Ook zal de technologie-integratie met compostering worden geëvalueerd. Op basis van bodemtypen, de relevante bodemkwaliteit en de gangbare gewassen zullen pilots worden ingericht om de experimentele meststoffen uit te testen. Het uiteindelijk doel is dat bij goede resultaten de productie van de meststoffenmix lokaal wordt verankerd in een biomassa/mineralen kringloop.
CropEye ontwerpt i.s.m. het bedrijfsleven de meststoffenmix.

Lees meer…
Haalbaarheid Next Generation Crop Management

Systemische middelen toch maar een of twee keer toedienen
Het curatief middelen toedienen als impuls interventie omdat er “een incident” in de teelt is of dreigt te ontstaan loopt als type gewasmanagement op zijn laatste benen, mede doordat vele chemische middelen verboden worden. Een transitie naar meer systemische middelen is gaande waarbij er vanaf het begin van de teelt gewerkt wordt aan de vitaliteit van gewas en bodem/substraat. In tegenstelling tot interventiemiddelen worden systemische middelen met een bepaalde regelmaat toegediend…..dat vraagt om nogal wat aanpassingen.

Lees meer…
Natuur-inclusief met bomen

Het project ‘Natuur-inclusief met bomen’ wil ondernemers inspireren en aanzetten tot het investeren in het inpassen van bomen in huidige bedrijfssystemen. Denk aan agroforestry, strokenteelt met bomen, in planten tussen de bomen in de boomstroken, en vooral het inpassen van notenbomen om zo bij te dragen aan natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw, duurzame productie en zodanig dat die investering op termijn wordt terug verdiend.

Voor de verandering van gangbare naar duurzame natuurinclusieve landbouw is veel nodig. Zo is het belangrijk dat ondernemers meer kennis hebben over de mogelijkheden en methoden van natuurinclusieve landbouw, hun vooroordelen en bedenkingen omgezet zijn in positieve houding, in staat zijn maatregelen te nemen om natuurinclusieve landbouw te bevorderen en de effecten op hun bedrijfsvoering kennen. Bomen zijn een onderdeel van natuurinclusieve landbouw en de juiste bomen op de juiste wijze inpassen in je teeltsystemen en bedrijfsvoering vereist nieuwe kennis en daarbij behorende verdienmodellen. Dat vergt kennis en inzicht van de ondernemer, die hij nu nog niet heeft.

Lees meer…

dare to share
Postbus 106, 2678 ZJ  De Lier
www.cropeye.com - info@cropeye.com
Klik hier om U af te melden klik hier om uw gegevens aan te passen
Powered by AcyMailing