CropEye nieuwsbrief 34 - augustus 2020

Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken
NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief 34, jaargang 10, augustus 2020Korte Notenketen gaat van start!

Na anderhalf jaar praten en plannen maken zijn we begonnen met de realisatie. In ’t Zand (Huissen) vindt al notenproductie plaats, echter nieuwe aanplanten (dit en volgend jaar) moeten het areaal in eerste instantie naar 10 ha (Agroforestry-Notenpark ’t Zand) tillen, zodat we over een jaar of 10 ca. 30.000 kg noten kunnen oogsten en over 15 jaar richting 100.000 kg. Gemeente Lingewaard ondersteunt deze aanpak actief, omdat men de landschappelijke, economische en maatschappelijke waarde van het oude glastuinbouwgebied ’t Zand wil verhogen.

Lees meer…
Businessontwikkeling van IsoAgens®

Eerder hebben we gemeld dat we uit de micro-alg Isochrysis galbana een biofertiliser hebben geïsoleerd (een deliverable van EU-project Miracles). Deze biofertiliser is inmiddels geregistreerd als IsoAgens® en de planteffecten (anti-stress en een grotere nutriënten efficiëntie) via het wortelstelsel uitgebreidgedocumenteerd. Een studie, additioneel gefinancierd door EIT Climate-KIC, heeft geleid tot de nu ingezette businessaanpak.

Lees meer…
Wat een uitdaging; lokale nutriëntenkringlopen sluiten!
EU-Rustica project

Per 1 januari 2021 gaan we met ca. 20 bedrijven, organisaties en kennisleveranciers op 4-5 locaties in Europa lokale afvalstromen uit de tuinbouw en food- en feed industrie bijeenbrengen om daaruit de nutriënten al dan niet in hun matrix terug te winnen. Hierbij worden de volgende technieken toegepast: carboxylzuurplatform; microbiële eiwitproductie; insectenproductie; biochar productie; membraanfiltratie; composteren en fermenteren. Dit moet leiden tot enerzijds een maximalisatie van de terugwinning van nutriënten anderzijds dienen vanuit hier nieuwe bemesting blends te worden geformuleerd, getoetst en gevalideerd m.b.v. lokaal relevante gewassen.

Lees meer…

dare to share
Postbus 106, 2678 ZJ  De Lier
www.cropeye.com - info@cropeye.com
Klik hier om U af te melden klik hier om uw gegevens aan te passen
Powered by AcyMailing