CropEye nieuwsbrief 40 - april 2023

Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken
NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief 40, jaargang 13, april 2023Onze bijdragen aan het oplossen van de stikstofproblematiek

Aangezien wij staan voor open innovatie en creatieve samenwerkingen geloven wij niet in het ontkennen van problemen en het afdwingen van standpunten; wij geloven des te meer in prikkelende initiatieven die perspectief kunnen bieden voor diegene die durven te veranderen:

  1. Verhoging van de stikstof-efficiëntie van land- en tuinbouwgewassen door middel van zaadcoating (lees verder-1)
  2. Verhoging van de stikstof-efficiëntie van de potplantenteelt (lees verder-2)
  3. Verlaging van stikstof-emissies in akker- en tuinbouw door gericht organisch stofmanagement (lees verder-3) 


Lees meer…..


Gelderse noot - Nederlandse noot

Agrarische ondernemers willen invulling geven aan kringlooplandbouw met aandacht voor de natuur, natuur-inclusieve landbouw. Een van de mogelijkheden om hieraan invulling te geven is het integreren van notenbomen in bedrijfssystemen. De reden voor die keuze is duidelijk, er is een verdienmodel aan te koppelen. Notenbomen geven noten en dat is de basis voor vele product/marktcombinaties. Er is in Nederland een groeiende vraag naar lokaal geteelde noten.

Het realiseren van noten van goede kwaliteit en van de borging van die kwaliteit is een voorwaarde voor een verdere marktontwikkeling. CropEye heeft samen met Veld4 en de Zandse Notengaard een project uitgevoerd om die kwaliteit nader te beschrijven en samen met ondernemers stappen te zetten naar gezamenlijke ontwikkeling van lokale noten die voldoen aan de opgestelde eisen.

Lees meer…..Het belang van zuurstof in de glastuinbouw

De substraatteelt in de glastuinbouw gebruikt irrigatiesystemen die o.a. nutriënten naar het gewas brengen en in toenemende mate ook gewasbeschermingsmiddelen en biostimulantia. Het nadeel van dit systeem is dat water het luchtvolume in het substraat terugdringt, terwijl de aanvoer van zuurstof naar de wortels van de planten belangrijk is en in hoge mate afhankelijk is van de verversingsgraad van het substraatwater. De belangstelling voor zuurstofgehaltes in het substraat golft wat heen en weer. Het direct of indirect meten van de zuurstofgehaltes is niet zozeer het probleem echter het doseren van “extra” zuurstof op basis van gewasbehoefte ligt wat gecompliceerder. Innovatieve producten zijn nu of komen op de markt om extra zuurstof te kunnen toevoegen, echter de vraag over wat heeft het gewas wanneer nodig en zou de plant zich kunnen aanpassen aan bepaalde niveaus zuurstof.

Lees meer.....

dare to share
De Geren 4, 6659 CX Wamel
www.cropeye.com - info@cropeye.com
Klik hier om U af te melden klik hier om uw gegevens aan te passen
Powered by AcyMailing