CropEye nieuwsbrief 24 - juli 2017

Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken
NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief 24, jaargang 7, juli 2017             
                                                                                    
 Marktonderzoek toepassing PLA-vezel

In opdracht van EDR  heeft CropEye een onderzoek gedaan naar mogelijke toepassingen van P(oly)L(actic)Acid vezel in de agribusiness; PLA-vezel bestaat uit filamenten van meervoudig gekoppeld melkzuurmoleculen, geproduceerd door melkzuurbacteriën uit plantaardig materiaal. De PLA-vezel is na gebruik industrieel te composteren (d.i. actief composteren, in compostvat of zo in de grond zal de PLA-vezel niet verteren). Toepassingen als opbind-touw bij opgaande gewassen in glastuinbouw maar ook in buitenteelten (bv. hop) liggen voor de hand, echter de meerwaarde t.o.v. de meerprijs is een punt van discussie. De oplossing ligt in een totaal assortiment aanbieden van producten gemaakt van PLA (dus vezel en spuitgiet-werk) zodat een combinaties van functies de meerwaarde wel opleveren. De strategische oplossingen.....

Lees meer...
Stikstofefficiëntie omhoog

Uit de alg Phaeodactylum is een fractie geïsoleerd die op labschaal een verhoogde stikstofefficiëntie geeft. Jonge planten van tarwe, mais, meloen en boon vertoonden gedurende een test van 4 weken een hogere groeisnelheid na toediening van deze “fractie”.
Deze grotere groei ging gepaard met een diepere uitputting van de stikstofvoorraad in het medium en een lagere koolstof/stikstofverhouding in de bladeren.

Lees meer...
Zorg om de bodem
De bodem is onze bron van voeding, speelt een belangrijke rol in kleine en grote kringlopen en is de (re)generator van organische stof….feitelijk de motor van ons bestaan. De kwaliteit van de bodem staat onder druk door landbouwpraktijken van de afgelopen ruim 50 jaar en door ander menselijk handelen. Tegelijkertijd vraagt het veranderende klimaat om meer CO2 vastlegging in de bodem en bufferend vermogen bij grote hoeveelheden neerslag.
Er worden een aantal initiatieven ontplooid:

  1. Het grote bodemonderzoek: medium om bodemgebruikers te interviewen over visie, vragen, behoeftes, ambities etc….. en om de juiste informatie te verstrekken aan de bodemgebruikers. Hiervoor worden sponsors gezocht.
  2. De nationale bodemraad: er wordt momenteel draagvlak gecreëerd om in stappen tot een nationale bodemraad te komen die gevraagd en ongevraagd advies verstrekt aan overheid en wellicht anderen vanuit een integrale bodemvisie en –benadering.

Lees meer...

dare to share
Postbus 106, 2678 ZJ  De Lier
www.cropeye.com - info@cropeye.com
Klik hier om U af te melden klik hier om uw gegevens aan te passen
Powered by AcyMailing