CropEye nieuwsbrief 26 - januari 2018

Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken
NIEUWSBRIEF
     
Nieuwsbrief 26, jaargang 8, februari 2018             
                     
                                                              
 


Het Grote BodemOnderzoek van start
Een online-enquête naar de ambitie en ideeën van boeren t.a.v. de bodem; wat weet men ervan, wat doet men, wat gaat men doen, wat zou men willen doen…….en waarom gebeurt het niet, wat houdt hen tegen. De uitkomsten van deze enquête zullen een segmentering opleveren van boeren gekoppeld aan hun type bedrijf, de locatie van hun bedrijf, hun bedrijfsvoering en hun “bodemprofiel”.

Het Grote BodemOnderzoek wordt uitgevoerd door Jeen, NMI en CropEye en wordt financieel ondersteund door o.a. de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland, CZAV en Agrifirm. Ongeveer 1600 boeren, akkerbouwers, melkveehouders en boeren met een gemengde bedrijfsvoering worden in week 4 gemaild en de rapportages aan de sponsors vindt plaats in week 8 of 9.

Lees meer...Op weg naar een "Bodemraad"
Op 30 januari vindt het tweede overleg plaats met stakeholders over een integrale aanpak van de bodemkwaliteit. Vele partijen wijzen op de noodzaak van bewust bouwen aan de bodemkwaliteit en proberen dat vanuit hun eigen niche, terwijl er volgens de initiatiefnemers, t.w. Agrimaco, Maijers Ketens & Innovaties en CropEye een meer holistische aanpak nodig is. Issues als bodemvruchtbaarheid, waterberging, CO2-credits, natuur & recreatie en bodemveiligheid lijken samen te komen in een verstandig en eigentijds management van de organische stof in de bodem. Een ogenschijnlijke eenvoudige en voordehand liggende oplossing/aanpak die echter diverse belangengroepen verdeelt. De noodzaak is onzes inziens groot om op te staan en samen te staan aangezien onze veiligheid in het geding is: veilig voor het water, veilig voedsel, klimaatbestendige landbouw, behoud biodiversiteit, etc. 
Na 30 januari zal er een kerngroep gevormd worden die de verdere lijnen uitzet en samenwerkt met bedrijfsleven en overheden.

Lees meer...Kringloopproeftuin Noord-Nederland
Een haalbaarheidsstudie naar de mineralen kringlopen in Noord-Nederland, zoveel mogelijk gebruikmakend van bestaande informatie, onderzoekt de economische, technische en organisatorische haalbaarheid om uiteindelijk tot sluitende kringlopen te komen. Tijdens de haalbaarheidsfase wordt een technoscan uitgevoerd naar de state of art van terugwinningstechnieken, maar ook naar logische partijen die baat bij een sluiting van kringlopen zouden kunnen hebben en tevens een financiële doorrekening. Het rapport van dit onderzoek zal de opmaat zijn voor een groot R&D-project. De studie wordt uitgevoerd door IBD, ASQA en CropEye in de periode 01-04-2018 tot 31-12-2018.

Lees meer...


dare to share
Postbus 106, 2678 ZJ  De Lier
www.cropeye.com - info@cropeye.com
Klik hier om U af te melden klik hier om uw gegevens aan te passen
Powered by AcyMailing