CropEye nieuwsbrief 28 - oktober 2018

Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken
NIEUWSBRIEF
                                                                                          
Nieuwsbrief 28, jaargang 8, oktober 2018             
                     
                                                              
 


Agro-homeopathie
de derde weg bij gewasbescherming

Scepsis en ongeloof….staan tegenover de bewijzen dat homeopathische middelen werken; je moet er anders mee omgaan dan de klassieke interventiemiddelen. Het biedt een alternatief voor de eindige chemische bestrijding en de opkomende biologische bestrijding met al haar registratieproblematiek.

Om maar met de deur in huis te vallen: de vloeistof die uiteindelijk wordt toegepast in de teelt, als spray of via irrigatie, bevat geen aantoonbare actieve bestanddelen (daarom in principe zo fijn voor de registratie). Het is “water met dynamiek, activeringspatroon” ontstaan door een geconcentreerde oplossing met actieve bestanddelen zeer sterk te verdunnen.
Tegen een tal van plantenziektes zijn middelen beschikbaar die altijd worden toegepast in combinatie met een middel, laten we het Plus noemen, dat de plant activeert en “in een hogere energietoestand” brengt.

Lees meer...


 

Kringloopproeftuin Friesland
Groene mineralenfabriek als uitkomst van de haalbaarheidsstudie naar de mineralen kringlopen in Friesland; een reële optie;

Zoveel mogelijk gebruikmakend van bestaande informatie en in overleg met relevante stakeholders, is de economische, technische en organisatorisch haalbaarheid onderzocht om uiteindelijk tot sluitende kringlopen te komen. Hierbij zijn de import (humane en dierlijke voeding) en export (dierlijke voedselproducten) gecombineerd met de lokale (=Friesland) kringlopen.

Tijdens de haalbaarheidsfase wordt een technoscan uitgevoerd naar de state of art van terugwinningstechnieken maar ook naar logische partijen die baat bij een sluiting van kringlopen zouden kunnen hebben en tevens een financiële doorrekening. Het rapport van dit onderzoek zal de opmaat zijn voor een groot R&D-project.
De studie wordt uitgevoerd door IBD, ASQA en CropEye in de periode 01-04-2018 tot 31-12-2018.

Lees meer...


 

Duursaam Glashelder

CropEye gaat tijdelijk het programmamanagement hiervan op zich nemen in opdracht van het Waterschap Hunze en Aa’s. Het betreft een maatregelenprogramma met als kenmerken:

  • Het programma richt zich op emissiebeperking naar water vanuit de glastuinbouw.
  • Er zijn 3 glastuinbouwkernen: Klazienaveen, Erica en Zuidbroek-Sappemeer. Verder liggen verspreid door de beheergebieden nog een aantal bedrijven.
  • Er zijn meerdere partijen bij betrokken; gemeentes Emmen en Midden-Groningen, provincies Drenthe en Groningen, LTO Glaskracht, waterschappen Vechtstromen en Hunze en Aa’s. Deze partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de uitvoering van het programma. De bedrijven in Overijssel doen wel mee met het programma.
  • Het programma bestaat uit 7 maatregelen waarvan er nu 6 in uitvoering zijn. De 7ewordt, afhankelijk van de bereikte emissiereductie, mogelijk op een later tijdstip aan het programma toegevoegd.

De inzet is erop gericht om inzichtelijk te maken hoe de water/reststromen lopen op de diverse bedrijven en zodoende bewustzijn te creëren en tot bedrijfsspecifieke maatregen te komen om de efficiëntie van nutriënten- en middelengebruik te verhogen en afvoer te minimaliseren.

Lees meer…


 


Noten: gezond en goed voor de bodem

De vraag naar plantaardige eiwitten stijgt; lokale voedselvoorziening neemt toe; aandacht voor bodemkwaliteit en duurzaam bodemgebruik neemt toe; agroforestry is hot topic.
CropEye is met diverse partijen o.a. de Nederlandse Notenvereniging en met ondersteuning van de provincie Gelderland actief om de professionele teelt van wal- en hazelnoten in Nederland te promoten.

Lees meer...

dare to share
Postbus 106, 2678 ZJ  De Lier
www.cropeye.com - info@cropeye.com
Klik hier om U af te melden klik hier om uw gegevens aan te passen
Powered by AcyMailing