CropEye nieuwsbrief 37 - november 2021

Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken
NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief 37, jaargang 11, november 2021Kennisnetwerk Notenteelt

De afgelopen maanden is CropEye gestart met het Kennis Netwerk Notenteelt. Het project beoogt kennis over te brengen op gebied van notenteelt aan een groep agrariërs, met als doel verduurzaming van hun bedrijfssystemen, duurzaam gebruik van de bodem en nieuwe verdienmodellen voor de bedrijven op basis van de teelt van een nieuw gewas (notenteelt) met vele verwerkingsmogelijkheden.

Lees meer…
Bedrijvenplatform plantENvoeding; Protix sluit aan

Dit platform bestaat uit toeleverend en service-verlenend bedrijven in de glastuinbouw die 4x per jaar bij elkaar komen op de locatie van een van de deelnemers. Onlangs is het bedrijf Protix toegetreden. Protix heeft als core-activiteit de opkweek van insecten waarbij proteïnen geproduceerd worden, maar ook het residu wordt vermarkt. Petfood markt, oliën, en nu ook biofertilizer worden als producten in de markt gezet. Hun meststof Flytilizer heeft veelbelovende resultaten laten zien.

Lees meer...
Gelderse Noot

Agrarische ondernemers willen invulling geven aan kringlooplandbouw met aandacht voor de natuur. Een van de mogelijkheden is het integreren van notenbomen in bedrijfssystemen; van voedselbossen tot bufferstroken en van volvelds systemen tot agroforestry. De reden om voor notenbomen te kiezen is een positief verdienmodel. Notenbomen geven noten en dat is de basis voor interessante productmarkt combinaties.

Natuurlijk hebben startende ondernemers vragen als “Kan het uit?’ en “Is er markt voor?” Die vragen kunnen met ja worden beantwoord, maar vanzelf zal het niet gaan. Voldoende noten van goede kwaliteit en herkomst zijn belangrijk om te komen tot een goed verdienmodel. De markt eist naast continuïteit en kwantiteit dus ook (geborgde) kwaliteit. Daar werken we aan in dit project. Maar hoe ziet de toekomst er dan uit in 2035….?

Lees meer.....
Van plantaardige reststromen naar BioBased Meststoffen
EU-Rustica project

We gaan uit opgewerkte afvalstromen van land- en tuinbouw en foodprocessing nieuwe blends meststoffen ontwerpen voor dezelfde regio waar ook de afvalstromen vandaan komen en toegesneden op aldaar relevante gewassen. Plantaardige afvalstromen worden gebruikt voor compostering, biocharproductie, insectenproductie en na anaerobe vergisting wordt het vloeibaar residue gebruikt voor de productie van mineralen concentraten en microbiële biomassa. De resulterende producten van deze technieken vormen de zogenaamde buildingblocks voor de biobased meststoffen. Thans worden deze buildingblocks geanalyseerd op hun chemische eigenschappen.

Lees meer.....
 
Professionalisering van de Korte Notenketen

We gaan per 1 december 2021 beginnen met dit Gelderse project.
Wie zijn wij…..Hogeschool Van Hall Larenstein, Gemeente Lingewaard, Cateringbedrijf Buitenpoort, De Zandse Notengaard en CropEye. Tevens sluiten via inhuur MergenMetz, Advisie-Agro en meesterkok Angélique Schmeinck aan.

De inhoud van het project laat zich in het kort als volgt beschrijven: de bestaande groep van primaire notenproducenten (walnoten en hazelnoten) zal worden uitgebreid en een volwaardige coöperatie worden, waarbij teelt, rassenkeuze en kwaliteitsmanagement belangrijk zijn. Verder gaan we vooral het segment voeding en horeca ontwikkelen.  Daarnaast zal er gewerkt worden aan de ontwikkeling van het zuivelsegment (notenmelk, notenkaas) voor de speciaalzalen en “landwinkels”.

Lees meer…

dare to share
Postbus 106, 2678 ZJ  De Lier
www.cropeye.com - info@cropeye.com
Klik hier om U af te melden klik hier om uw gegevens aan te passen
Powered by AcyMailing