Het Grote Bodemonderzoek brengt obstakels voor goed bodembeheer door boeren in kaart.

Ruim de helft van de boeren wil meer maatregelen nemen om de kwaliteit van hun bodem te verbeteren, en meer dan driekwart van de boeren geeft aan dat ze behoefte hebben aan meer praktische kennis. Dit komt naar voren uit Het Grote Bodemonderzoek: het eerste landelijke online onderzoek naar bodembeheer door boeren. “Goed bodembeheer leeft bij de boeren. Meer praktische handvatten en ontwikkelingsmogelijkheden zijn daarbij noodzakelijk”, stellen de initiatiefnemers.

Het Grote Bodemonderzoek is het eerste landelijke onderzoek dat kennis, houding en gedrag van boeren in kaart brengt. Bijna 2.000 melkveehouders en akkerbouwers, afkomstig uit alle Nederlandse provincies, deden mee door online een uitgebreide vragenlijst in te vullen. De informatie maakt het mogelijk (advies)diensten te ontwikkelen die beter aansluiten bij de boerenpraktijk, waardoor boeren betere handvatten krijgen voor goed bodembeheer. Het Grote Bodemonderzoek is een initiatief van communicatiebureau JEEN en nutriënten management instituut NMI. “Nu er steeds meer stemmen opgaan dat de kwaliteit van de Nederlandse bodem afneemt, werd het tijd om te onderzoeken hoe boeren dit ervaren en hoe ze ondersteund kunnen worden bij een beter bodembeheer”, aldus Gijs Gjaltema van JEEN.

Boer wil meer doen voor de bodem
Zowel melkveehouders als akkerbouwers op alle grondsoorten noemen bodemverdichting en een tekort aan nutriënten voor een goede gewasgroei als problemen. Een kleine groep boeren betitelt deze problemen zelfs als ‘ernstig’. Veel boeren willen dan ook méér maatregelen treffen om de bodemkwaliteit te verbeteren. Als belemmering hiervoor noemt 37% een te streng wettelijk kader en een derde noemt hoge kosten. Het grootste obstakel blijkt echter een gebrek aan (praktische) kennis, zo geeft 39% van de boeren aan: 25% zegt ‘niet te weten wat de juiste maatregelen zijn’ om de bodem te verbeteren en 14% rapporteert een ‘gebrek aan kennis over de bodem’.

Beter inspelen op kennishonger
Het gat tussen kennis en praktijk biedt kansen. “Uit het onderzoek blijkt dat boeren meer over hun bodem willen weten”, stelt Wim Bussink van NMI. “Zo geeft 70% aan interesse te hebben in deelname aan een studieclub over bodembeheer of een excursie langs collega’s die veel aan bodembeheer doen. Die kansen moeten beter worden benut. Het animo voor deelname aan studieclubs is bij jonge ondernemers iets hoger dan bij oudere ondernemers. Dit is een indicatie dat de nieuwe generatie nóg meer met hun bodem aan de slag wil. Ongeveer 80% van de boeren geeft aan vooral behoefte te hebben aan praktische informatie, die zich makkelijk vertaalt naar concrete maatregelen. Daar ligt een belangrijke uitdaging voor de samenwerkingspartners van de boer.”

NMI en JEEN werken samen met verschillende partners en sponsoren: Provincie Zeeland, Provincie Noord-Holland, Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Coöperatie CZAV, Agrifirm, Wageningen University & Research en Vandinter Semo.

Lees ook meer hierover op HET GROTE BODEMONDERZOEK

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gijs Gjaltema (JEEN), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 0642570529 of Wim Bussink (NMI), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 0629037096