Afdrukken

CropEye, bezoekerscentrum De Zandse Notengaard uit Huissen, hogeschool Van Hall Larenstein en de gemeente Lingewaard bundelen hun krachten voor de ontwikkeling van een korte keten notenteelt. De provincie Gelderland heeft een regeling opengesteld voor innovaties op lokaal niveau voor korte voorzieningsketens voor voedsel.

Het doel van het project is het opbouwen van een korte notenketen, die in de toekomst voldoende areaal heeft voor de productie en vermeerdering van planten. Tegelijkertijd levert het project een bijdrage aan een ruimtelijke opgave. Het gebied zal conform het bestemmingsplan weer eigentijds en aantrekkelijk worden gemaakt.

Agroforestry-Notenpark
Binnen het gebied is het bezoekerscentrum De Zandse Notengaard gevestigd. Dit centrum streeft samen met korte-keten-partijen een areaalvergroting na van de notenteelt, bij voorkeur aansluitend of anders nabij het bezoekerscentrum. Tevens is er een vraag vanuit de gemeente om de groene opgave te vervullen. Maatschappelijk is er een behoefte om meer noten te gaan telen om nu en in de toekomst de locale en regionale behoefte in te vullen. Dit in het licht van macrotrends: lokale voedselvoorziening, van dierlijke naar plantaardige proteïnen (eiwittransitie), duurzaam en multifunctioneel landgebruik. Dit project wil een match maken tussen de ontwikkeling van een groter notenareaal en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit: Agroforestry-Notenpark.

Meervoudig grondgebruik
Het organiseren van een levensvatbare korte notenketen, verankerd in Lingewaard vraagt om een unieke samenwerking van de vier partners. Dit is een organisatorische innovatie en uniek vanwege de opzet van de eerste korte notenketen in Nederland. De notenteelt maakt deel uit van een landschap dat een agro-forestry karakter heeft, dus meer inkomsten uit het landgebruik dan alleen noten, en een grotere toegankelijkheid voor het publiek. Dit landschap bestaat uit een aaneenschakeling van de groene delen van een aantal percelen. Om de rechten van de eigenaar en het (vrucht)gebruik van o.a. de notenteelt te borgen, is een juridische entiteit (beheermaatschappij, gebiedscoöperatie) nodig. Deze entiteit maakt afspraken met de grondeigenaren. Deze constructie van grondgebruik is een wezenlijk onderdeel om de aanloop/exploitatiekosten van de korte notenketen.

Onderdelen van het project

Uitvoering in 2019
De kosten van uitvoering van het project bedragen ca. € 70.000. Waarschijnlijk zal de provincie pas in april/mei 2019 een besluit nemen over de aanvraag. Partners gaan daarom na of - met het risico dat er geen positief besluit komt - toch gestart kan worden met de uitvoering van het project. In januari 2019 zijn de eerste stappen gezet.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met: 
projectleider Daan Kuiper, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 0651216159