De afgelopen maanden is CropEye gestart met het Kennis Netwerk Notenteelt. Het project beoogt kennis over te brengen op gebied van notenteelt aan een groep agrariërs, met als doel verduurzaming van hun bedrijfssystemen, duurzaam gebruik van de bodem en nieuwe verdienmodellen voor de bedrijven op basis van de teelt van een nieuw gewas (notenteelt) met vele verwerkingsmogelijkheden. 

De eerste bijeenkomsten waren online met ca. 30 deelnemers. Kennismaken met elkaar en diverse inhoudelijke thema’s werden besproken. Alle deelnemers zijn lid geworden van de groepsapp en dat werkt zeer laagdrempelig. Foto’s, vragen over en problemen met noten worden laagdrempelig gedeeld met elkaar en daar wordt veel van geleerd.

In juli 2021 was er ook een fysieke bijeenkomst bij de centrale contactpersoon van de deelnemers, Mts. Breukink. Op dit moderne melkveebedrijf is een jonge aanplant met hazelnoten- en walnotenbomen gerealiseerd. De training was gericht op kennis en kunde van het realiseren van een jonge aanplant, zoals plantmateriaal, plantgat, boomspiegel en snoeien.

       

Onderwerpen die bij het bezoek aan bod kwamen waren:

  • Bufferstroken 2.0 van hazelnoten
  • Proefveld hazelnoten (rassenkeuze, onderstam en wortelopslag)
  • Boomspiegel, boombescherming
  • Stimuleren natuurlijke vijanden 
  • Bomen in hun huiskavel (grasland, met o.a. lateraal dragende walnotenbomen)
  • Modern melkveebedrijf (bodem, kruidenrijk grasland)
  • Voor diegene die zelf een schoffel hadden meegenomen: boomspiegel vrij maken van onkruid en opslag hazelnoten verwijderen (hands on)

Achtergrondinformatie
Bomen zijn ook belangrijk voor aanpassing van de landbouw en omgeving in verband met de klimaatsverandering. In de nieuwe (natuur-inclusieve) kringlooplandbouw zijn bomen een belangrijk aspect ten aanzien van verkoeling, schaduw, vochtbenutting, etc. Ook kunnen ze beter tegen de droogte door hun wortelstelsel. Ze verminderen ook de gevolgen door het vastleggen van CO2 in boom en bodem. Sommige houtsoorten zijn zo kostbaar dat het hout ook na het kappen van de bomen (na 50 tot 100 jaar) gebruikt zal blijven worden, waardoor de opslag van CO2 duurzaam is.

            

De kern is dat een steeds grotere groep ondernemers de notenteelt als een oplossing ziet voor veel van de huidige problemen, maar niet de kennis en kunde heeft om de notenteelt goed op te starten en uit te voeren. In dit project wordt die kennis en kunde overgebracht.

Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit binnen de SABE-3 regeling ‘Samen leren in projecten voor duurzame landbouw 2020’

Wilt u meer weten over het Kennis Netwerk Notenteelt, neem dan contact op met:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0612921072

 

Webinar-conferentie "Nieuw perspectief, nieuwe kennis"

Projectleider Ton Baltissen heeft zelf deelgenomen aan een webinar conferentie "Nieuw perspectief, nieuwe kennis’". Deze webinar-conferentie werd georganiseerd door het Ministerie van LNV. Kijk voor meer informatie over deze webinar-conferentie op https://www.toekomstglb.nl/actueel/nieuws/2021/07/08/webinar-conferentie---nieuw-perspectief-nieuwe-kennis
Deze webinar-conferentie is terug te kijken via https://www.youtube.com/watch?v=4Tq_AXJkews