In opdracht van Tree Centre Opheusden (TCO) heeft CropEye het projectmanagement gevoerd van het project: ”Samen de schop de grond in”.
Doelstelling van het project was: het realiseren van een samenwerking tussen de laanboomkwekers onderling en met andere bedrijven, waarbij een aantal innovatieve maatregelen concreet worden uitgewerkt tot fysieke investeringen om bij te dragen aan het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen in de Betuwe. 

CropEye, bezoekerscentrum De Zandse Notengaard uit Huissen, hogeschool Van Hall Larenstein en de gemeente Lingewaard bundelen hun krachten voor de ontwikkeling van een korte keten notenteelt. De provincie Gelderland heeft een regeling opengesteld voor innovaties op lokaal niveau voor korte voorzieningsketens voor voedsel.

De vraag naar plantaardige eiwitten stijgt; lokale voedselvoorziening neemt toe; aandacht voor bodemkwaliteit en duurzaam bodemgebruik neemt toe; agroforestry is hot topic.

Het is kwekers van Tree Centre Opheusden gelukt om gezamenlijk subsidie te bemachtigen voor investeringen in milieuvriendelijke machines.

In november 2017 was vanuit TCO een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend: totaal 16 aanvragen van kwekers voor de aankoop van 12 schoffelmachines en 4 lvs-apparaten.

Het Grote Bodemonderzoek brengt obstakels voor goed bodembeheer door boeren in kaart.

Ruim de helft van de boeren wil meer maatregelen nemen om de kwaliteit van hun bodem te verbeteren, en meer dan driekwart van de boeren geeft aan dat ze behoefte hebben aan meer praktische kennis. Dit komt naar voren uit Het Grote Bodemonderzoek: het eerste landelijke online onderzoek naar bodembeheer door boeren. “Goed bodembeheer leeft bij de boeren. Meer praktische handvatten en ontwikkelingsmogelijkheden zijn daarbij noodzakelijk”, stellen de initiatiefnemers.

Tijdens de algemene ledenvergadering van TCO (Tree Centre Opheusden) op maandagavond 5 februari 2018, hebben de leden goedkeuring gegeven voor de realisatie van het Laanboomhuis 2020.

In samenwerking met Agrimaco en InHolland hebben we op 1 november een aftrap gehad met een 6-tal prominente stakeholders om te discussiëren over het belang van de bodem voor diverse stakeholders. Landbouw, natuur, recreatie, waterwereld, klimaat etc. hebben allemaal de bodem in toenemende mate hoog in het vaandel! Maar….wat zijn de universele waarden van de bodem die elke stakeholder eerbiedigt….waar vindt het integrerend denken plaats…..waar wordt de bodem bewaakt. 

Uit de alg Phaeodactylum is een fractie geïsoleerd die op labschaal een verhoogde stikstofefficiëntie geeft. Jonge planten van tarwe, mais, meloen en boon vertoonden gedurende een test van 4 weken een hogere groeisnelheid na toediening van deze “fractie”. Deze grotere groei ging gepaard met een diepere uitputting van de stikstofvoorraad in het medium en een lagere koolstof/stikstofverhouding in de bladeren.

Agrariërs uit de Bommelerwaard willen samenwerken aan de gebiedsgerichte oplossingen van de watervraagstukken in de Bommelerwaard, waarbij tegelijkertijd kansen voor een duurzame en vitale landbouw worden benut én gecreëerd. Het streven is integrale oplossingen te bedenken.
Het project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Bommelerwaard wordt uitgevoerd door Projecten LTO Noord, CropEye, CLM en ZLTO en is een initiatief van LTO Noord, ZLTO, Waterschap Rivierenland, waterbedrijf Dunea.

In opdracht van EDR  heeft CropEye een onderzoek gedaan naar mogelijke toepassingen van P(oly)L(actic)Acid vezel in de agribusiness; PLA-vezel bestaat uit filamenten van meervoudig gekoppeld melkzuurmoleculen, geproduceerd door melkzuurbacteriën uit plantaardig materiaal. De PLA-vezel is na gebruik industrieel te composteren (d.i. actief composteren, in compostvat of zo in de grond zal de PLA-vezel niet verteren).

De bodem is onze bron van voeding, speelt een belangrijke rol in kleine en grote kringlopen en is de (re)generator van organische stof….feitelijk de motor van ons bestaan. De kwaliteit van de bodem staat onder druk door landbouwpraktijken van de afgelopen ruim 50 jaar en door ander menselijk handelen. Tegelijkertijd vraagt het veranderende klimaat om meer CO2 vastlegging in de bodem en bufferend vermogen bij grote hoeveelheden neerslag.

Uit de alg Phaeodactylum is een fractie geïsoleerd die op labschaal een verhoogde stikstofefficiëntie geeft. Jonge planten van tarwe, mais, meloen en boon vertoonden gedurende een test van 4 weken een hogere groeisnelheid na toediening van deze “fractie”.

Bij het ruimen van de kas, of buiten bij het ruimen van plantenmateriaal zijn de plastic touwtjes, haakjes, etc. irritant spul. Graag zou je de hele boel in één keer bij het groenafval zetten. Touw gemaakt van melkzuur geproduceerd door bacteriën, een prachtig biobased product, geeft die mogelijkheid.

Lopend langs de Waal met de reflectie van de zon in het water realiseer je de grote hoeveelheden water die er doorheen gaan; we weten precies….we kunnen zelfs voorspellen…hoeveel water waar heen gaat inclusief vertakkingen zoals het Amsterdam-Rijnkanaal.
In onze kassen liggen ook van die waternetwerken met heel veel zijkanaaltjes….maar weten wij wat er uitkomt? Ja we weten de capaciteit van de druppelaar in combinatie met aangelegde waterdruk, we weten wanneer de kraan opengaat, namelijk op tijd of op instraling of nog een andere instelling. Komt er uit elke druppelaar het gewenste/ingestelde volume? Nee dus. Komt er uit elke druppelaar dezelfde kwaliteit…nee, niet vanzelf.