Lokale nutriënten kringlopen sluiten!
We gaan uit opgewerkte afvalstromen van land- en tuinbouw en foodprocessing nieuwe blends meststoffen ontwerpen voor dezelfde regio waar ook de afvalstromen vandaan komen en toegesneden op aldaar relevante gewassen. Plantaardige afvalstromen worden gebruikt voor compostering, biocharproductie, insectenproductie en na anaerobe vergisting wordt het vloeibaar residue gebruikt voor de productie van mineralen concentraten en microbiële biomassa. De resulterende producten van deze technieken vormen de zogenaamde buildingblocks voor de biobased meststoffen. Thans worden deze buildingblocks geanalyseerd op hun chemische eigenschappen.

Dit platform bestaat uit toeleverend en service-verlenend bedrijven in de glastuinbouw, die 4x per jaar bij elkaar komen op de locatie van een van de deelnemers.
Onlangs is het bedrijf Protix toegetreden. Protix heeft als core-activiteit de opkweek van insecten waarbij proteïnen geproduceerd worden, maar ook het residu wordt vermarkt. Petfood markt, oliën, en nu ook biofertilizer worden als producten in de markt gezet. Hun meststof Flytilizer heeft veelbelovende resultaten laten zien.

Het is 2035... De kringlooplandbouw floreert. De burger koopt zijn vlees, groenten en fruit bij winkels die gespecialiseerd zijn in producten geproduceerd in Gelderland. Hazelnoten en walnoten met het keurmerk “De Gelderse Noot” glanzen in de schappen van die winkels. Op andere plekken in de winkel vind je de hazelnotenpasta, de walnotenmelk en meerdere producten gebaseerd op Gelderse noten. De coöperatie “De Noten” kan op afstand mee kijken en zo zorgen voor een goede aanvoer van noten en andere producten indien de voorraad in de schappen te laag wordt. De kwaliteit van de noten blijft door deze korte logistieke keten hoog.

De afgelopen maanden is CropEye gestart met het Kennis Netwerk Notenteelt. Het project beoogt kennis over te brengen op gebied van notenteelt aan een groep agrariërs, met als doel verduurzaming van hun bedrijfssystemen, duurzaam gebruik van de bodem en nieuwe verdienmodellen voor de bedrijven op basis van de teelt van een nieuw gewas (notenteelt) met vele verwerkingsmogelijkheden. 

Lokale nutriënten kringlopen sluiten! 
We gaan uit opgewerkte afvalstromen van land- en tuinbouw en foodprocessing nieuwe blends meststoffen ontwerpen voor dezelfde regio waar ook de afvalstromen vandaan komen en toegesneden op aldaar relevante gewassen.

We hebben de neiging om nu ook relatieve nieuwe biomassa aan te wenden voor energie-generatie, en tegelijkertijd wordt op de biomassa een beroep gedaan als een renewable grondstof. Het zich rijk rekenen is begonnen terwijl het behoud van biomassa of liever het herstel van biomassa nauwelijks aan de orde komt. Zonder voldoende biomassa, en vooral zonder voldoende biomassa in de actieve koolstofkringloop is strategisch gezien “het biomassaverbruik” door/voor andere doeleinden een doodlopend spoor.

Op 18 december 2020 werd er nog in Gelderland gezocht naar klimaat slimme landschapselementen met verdienmodel en gedragen door agrarische ondernemers; de oplossing: Bufferstroken 2.0.

Bufferstroken 2.0 heeft de aanmoedigingsprijs ontvangen van de jury van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke kwaliteit 2020.

Eerder hebben we gemeld dat we uit de micro-alg Isochrysis galbana een biofertiliser hebben geïsoleerd (een deliverable van EU-project Miracles). Deze biofertiliser is inmiddels geregistreerd als IsoAgens® en de planteffecten (anti-stress en een grotere nutriënten efficiëntie) via het wortelstelsel uitgebreid gedocumenteerd.

Na anderhalf jaar praten en plannen maken zijn we begonnen met de realisatie. In ’t Zand (Huissen) vindt al notenproductie plaats, echter nieuwe aanplanten (dit en volgend jaar) moeten het areaal in eerste instantie naar 10 ha (Agroforestry-Notenpark ’t Zand) tillen, zodat we over een jaar of 10 ca. 30.000 kg noten kunnen oogsten en over 15 jaar richting 100.000 kg. Gemeente Lingewaard ondersteunt deze aanpak actief, omdat men de landschappelijke, economische en maatschappelijke waarde van het oude glastuinbouwgebied ’t Zand wil verhogen.

We zijn druk bezig om een korte keten Noten op te zetten vanuit Lingewaard met de nadruk op ’t Zand. Daar vinden veel door de gemeente gestimuleerde veranderingen plaats om zowel bebouwing mogelijk te maken als de landschappelijke waarde een facelift te geven. Hierbij wordt het planten van notenbomen sterk gepromoot, al dan niet in een agroforestry-setting.

Systemische middelen toch maar een of twee keer toedienen
Het curatief middelen toedienen als impuls interventie omdat er “een incident” in de teelt is of dreigt te ontstaan loopt als type gewasmanagement op zijn laatste benen, mede doordat vele chemische middelen verboden worden. Een transitie naar meer systemische middelen is gaande waarbij er vanaf het begin van de teelt gewerkt wordt aan de vitaliteit van gewas en bodem/substraat. In tegenstelling tot interventiemiddelen worden systemische middelen met een bepaalde regelmaat toegediend…..dat vraagt om nogal wat aanpassingen.

Het project ‘Noten uit Overijssel’ heeft de eerste bijeenkomsten en workshops georganiseerd in Overijssel. De interesse vanuit de ondernemers voor notenteelt is groot en de deelnemers zijn zeer geïnteresseerd in vervolg workshops (verdieping) op gebied van teelt en afzet van hazel- en walnoten.

De eerste drie oriëntatie bijeenkomsten (Lettele, Vilsteren, Almelo) werden samen door ca. 150 ondernemers bezocht. Na deze drie oriëntatie workshops zijn er verdiepingsworkshops op gebied van rassenkeuze hazel- en walnoot en afzet georganiseerd. Voor deze bijeenkomsten worden experts op gebied van noten ingezet. Zo was er een workshop rassenkeuze walnoten van Arie Bruin en zijn er twee bijeenkomsten rondom rassenkeuze van Bob Wertheim.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om BioStimulans IsoAgens op applicatie niveau verder door te ontwikkelen in samenwerking met diverse bedrijven en Bioprocess Engineering en Food & Biobased Research (WUR).  IsoAgens stimuleert de nutriënt-use-efficiency, verlaagt substantieel CO2 footprint en bovendien versterkt het de stresstolerantie tegen factoren als lage temperaturen, weinig licht en droogte stress. Een eenmalige toediening heeft een werkingsduur van minimaal 8 weken. Partners om biotische stress te testen worden gezocht.

Dat de boeren onder druk staan is nu wel duidelijk. Veel agrarische bedrijven moeten goed kijken hoe ze duurzamer te werk kunnen gaan. En meestal moeten ze ook nog iets naast hun bedrijf doen om rond te kunnen komen. Ton Baltissen van CropEyr en ook voorzitter van De Nederlandse Noten Vereniging vertelt waarom de notenindustrie een goede optie voor de boeren is.

Agroforestry, een combinatie van landbouw en bosbouw, heeft volgens landbouwkundigen de toekomst en kan helpen de stikstof- en CO₂-uitstoot te verminderen. Er zijn honderden combinaties mogelijk. Zo laten Jan en Hanne Cremers op hun Hanne Hoeve in Westerhoven vleeskoeien grazen tussen twee hectare walnotenbomen.

Donderdag 27 juni 2019 werd er vanuit het project Notenbomen als toplaagverbeteraar een excursie georganiseerd bij de hazelnotenboomgaard van Harm Tuenter. Er waren 2 instapmomenten: `s middags één en `s avonds één. Beide momenten werden goed bezocht: er waren zo’n 15 personen per keer aanwezig. Het publiek was divers, maar had één grote gemene deler: interesse in notenteelt en het aanplanten van notenbomen op eigen terrein.

Het oud glasgebied van Huissen ‘t Zand wordt de plek waar duurzame vormen van voedselteelt ontwikkeld worden. Daarvoor is een natuurlijk raamwerk nodig, EEN NIEUW RAAMWERK VOOR OUD GLAS.

NEXTgarden is gestart met het ontwerpen van een korte voorzieningsketen voor de productie en verwerking van wal- en hazelnoten in Agroforestry-Notenpark ‘t Zand. Streekproducent De Zandse Notengaard bouwt gezamenlijk met partners en met subsidie van de Provincie Gelderland een netwerk en onderzoekt de mogelijkheden en kansen voor deze keten. 

Notenteelt is een duurzame teelt met toekomst in Nederland. De teelt draagt bij aan de eiwittransitie van dierlijk naar plantaardig en notenbomen leggen CO2(koolstof) vast. In het algemeen dragen bomen positief bij aan het landschap, de biodiversiteit en de bodem- en waterkwaliteit. Noten zijn een gezonde voedingsbron voor de mens en leveren een bijdrage aan een gezonde bedrijfsvoering voor de ondernemer.

Wij zoeken partners om na de haalbaarheidsfase de volgende fase van productonderzoek in te gaan. Proeven met modelplanten, doseringen etc. zullen aan de orde komen in een MIT R&D-samenwerkingsproject.
Voor nadere info, of hebt u interesse: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0651216159

Eind maart 2019 zijn ca 130 hazelnotenbomen van ca 10 jaar oud gerooid en met kluit naar drie ondernemers in Gelderland overgebracht. Daar zijn de bomen opnieuw geplant in de vorm van bufferstroken. Een bijzonder project voor wat betreft leeftijd van de hazelnotenbomen en de omvang van de bomen. Het verplaatsen van hazelnotenbomen van deze omvang en ze in de vorm van bufferstroken opplanten is een uniek experiment.

Na een verkennend vooronderzoek gaan we nu echt van start met het ontwerpen van de mineralenfabriek in het noorden van het land. Afvalwaterstromen zullen stapsgewijs ontdaan worden van fosfaat, stikstof en kalium. Het zal zo worden aangepakt dat:

  • De terugwinning wordt gevolgd door het blenden tot mestproducten
  • De instelling opschaalbaar is voor later toe te voegen terugwinningsprocessen, bv spore elementen maar ook medicijnen

We hebben een tweetal zeer goed gedocumenteerde plantstuureffecten door een tweetal algenpreparaten. Deze effecten zijn:

  • Stresstolerantie verhogend bij bv logistieke fase van potplanten
  • Stresstolerantie verhogend, dus minder plantuitval, tijdens transport van zeer jong plantmateriaal vanuit bv. Zuid-Amerika naar Nederland
  • Verhoging van de stikstofefficiëntie van bv. tarwe, mais

In opdracht van Tree Centre Opheusden (TCO) heeft CropEye het projectmanagement gevoerd van het project: ”Samen de schop de grond in”.
Doelstelling van het project was: het realiseren van een samenwerking tussen de laanboomkwekers onderling en met andere bedrijven, waarbij een aantal innovatieve maatregelen concreet worden uitgewerkt tot fysieke investeringen om bij te dragen aan het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen in de Betuwe. 

CropEye, bezoekerscentrum De Zandse Notengaard uit Huissen, hogeschool Van Hall Larenstein en de gemeente Lingewaard bundelen hun krachten voor de ontwikkeling van een korte keten notenteelt. De provincie Gelderland heeft een regeling opengesteld voor innovaties op lokaal niveau voor korte voorzieningsketens voor voedsel.

De vraag naar plantaardige eiwitten stijgt; lokale voedselvoorziening neemt toe; aandacht voor bodemkwaliteit en duurzaam bodemgebruik neemt toe; agroforestry is hot topic.

Het is kwekers van Tree Centre Opheusden gelukt om gezamenlijk subsidie te bemachtigen voor investeringen in milieuvriendelijke machines.

In november 2017 was vanuit TCO een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend: totaal 16 aanvragen van kwekers voor de aankoop van 12 schoffelmachines en 4 lvs-apparaten.

Het Grote Bodemonderzoek brengt obstakels voor goed bodembeheer door boeren in kaart.

Ruim de helft van de boeren wil meer maatregelen nemen om de kwaliteit van hun bodem te verbeteren, en meer dan driekwart van de boeren geeft aan dat ze behoefte hebben aan meer praktische kennis. Dit komt naar voren uit Het Grote Bodemonderzoek: het eerste landelijke online onderzoek naar bodembeheer door boeren. “Goed bodembeheer leeft bij de boeren. Meer praktische handvatten en ontwikkelingsmogelijkheden zijn daarbij noodzakelijk”, stellen de initiatiefnemers.

Tijdens de algemene ledenvergadering van TCO (Tree Centre Opheusden) op maandagavond 5 februari 2018, hebben de leden goedkeuring gegeven voor de realisatie van het Laanboomhuis 2020.

In samenwerking met Agrimaco en InHolland hebben we op 1 november een aftrap gehad met een 6-tal prominente stakeholders om te discussiëren over het belang van de bodem voor diverse stakeholders. Landbouw, natuur, recreatie, waterwereld, klimaat etc. hebben allemaal de bodem in toenemende mate hoog in het vaandel! Maar….wat zijn de universele waarden van de bodem die elke stakeholder eerbiedigt….waar vindt het integrerend denken plaats…..waar wordt de bodem bewaakt. 

Uit de alg Phaeodactylum is een fractie geïsoleerd die op labschaal een verhoogde stikstofefficiëntie geeft. Jonge planten van tarwe, mais, meloen en boon vertoonden gedurende een test van 4 weken een hogere groeisnelheid na toediening van deze “fractie”. Deze grotere groei ging gepaard met een diepere uitputting van de stikstofvoorraad in het medium en een lagere koolstof/stikstofverhouding in de bladeren.

Agrariërs uit de Bommelerwaard willen samenwerken aan de gebiedsgerichte oplossingen van de watervraagstukken in de Bommelerwaard, waarbij tegelijkertijd kansen voor een duurzame en vitale landbouw worden benut én gecreëerd. Het streven is integrale oplossingen te bedenken.
Het project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Bommelerwaard wordt uitgevoerd door Projecten LTO Noord, CropEye, CLM en ZLTO en is een initiatief van LTO Noord, ZLTO, Waterschap Rivierenland, waterbedrijf Dunea.

In opdracht van EDR  heeft CropEye een onderzoek gedaan naar mogelijke toepassingen van P(oly)L(actic)Acid vezel in de agribusiness; PLA-vezel bestaat uit filamenten van meervoudig gekoppeld melkzuurmoleculen, geproduceerd door melkzuurbacteriën uit plantaardig materiaal. De PLA-vezel is na gebruik industrieel te composteren (d.i. actief composteren, in compostvat of zo in de grond zal de PLA-vezel niet verteren).

De bodem is onze bron van voeding, speelt een belangrijke rol in kleine en grote kringlopen en is de (re)generator van organische stof….feitelijk de motor van ons bestaan. De kwaliteit van de bodem staat onder druk door landbouwpraktijken van de afgelopen ruim 50 jaar en door ander menselijk handelen. Tegelijkertijd vraagt het veranderende klimaat om meer CO2 vastlegging in de bodem en bufferend vermogen bij grote hoeveelheden neerslag.

Uit de alg Phaeodactylum is een fractie geïsoleerd die op labschaal een verhoogde stikstofefficiëntie geeft. Jonge planten van tarwe, mais, meloen en boon vertoonden gedurende een test van 4 weken een hogere groeisnelheid na toediening van deze “fractie”.

Bij het ruimen van de kas, of buiten bij het ruimen van plantenmateriaal zijn de plastic touwtjes, haakjes, etc. irritant spul. Graag zou je de hele boel in één keer bij het groenafval zetten. Touw gemaakt van melkzuur geproduceerd door bacteriën, een prachtig biobased product, geeft die mogelijkheid.

Lopend langs de Waal met de reflectie van de zon in het water realiseer je de grote hoeveelheden water die er doorheen gaan; we weten precies….we kunnen zelfs voorspellen…hoeveel water waar heen gaat inclusief vertakkingen zoals het Amsterdam-Rijnkanaal.
In onze kassen liggen ook van die waternetwerken met heel veel zijkanaaltjes….maar weten wij wat er uitkomt? Ja we weten de capaciteit van de druppelaar in combinatie met aangelegde waterdruk, we weten wanneer de kraan opengaat, namelijk op tijd of op instraling of nog een andere instelling. Komt er uit elke druppelaar het gewenste/ingestelde volume? Nee dus. Komt er uit elke druppelaar dezelfde kwaliteit…nee, niet vanzelf.