In opdracht van EDR  heeft CropEye een onderzoek gedaan naar mogelijke toepassingen van P(oly)L(actic)Acid vezel in de agribusiness; PLA-vezel bestaat uit filamenten van meervoudig gekoppeld melkzuurmoleculen, geproduceerd door melkzuurbacteriën uit plantaardig materiaal. De PLA-vezel is na gebruik industrieel te composteren (d.i. actief composteren, in compostvat of zo in de grond zal de PLA-vezel niet verteren).

De bodem is onze bron van voeding, speelt een belangrijke rol in kleine en grote kringlopen en is de (re)generator van organische stof….feitelijk de motor van ons bestaan. De kwaliteit van de bodem staat onder druk door landbouwpraktijken van de afgelopen ruim 50 jaar en door ander menselijk handelen. Tegelijkertijd vraagt het veranderende klimaat om meer CO2 vastlegging in de bodem en bufferend vermogen bij grote hoeveelheden neerslag.

Uit de alg Phaeodactylum is een fractie geïsoleerd die op labschaal een verhoogde stikstofefficiëntie geeft. Jonge planten van tarwe, mais, meloen en boon vertoonden gedurende een test van 4 weken een hogere groeisnelheid na toediening van deze “fractie”.

Bij het ruimen van de kas, of buiten bij het ruimen van plantenmateriaal zijn de plastic touwtjes, haakjes, etc. irritant spul. Graag zou je de hele boel in één keer bij het groenafval zetten. Touw gemaakt van melkzuur geproduceerd door bacteriën, een prachtig biobased product, geeft die mogelijkheid.

Een algenpreparaat dat een verjongende en anti-stress werking heeft op planten. Er wordt nu verder onderzoek gedaan langs drie lijnen:

  • Ontwikkelen van business applicaties voor deze stof (er lopen twee initiatieven)
  • Verhogen van de effectiviteit van het preparaat door zodanige opkweekcondities van de alg te genereren dat deze meer activiteit per eenheid gewicht heeft.
  • Daarnaast worden ook andere algensoorten gescreend op een dergelijke werking uitgaande van plausibele fysiologische hypotheses
  • Opschalen naar een economische schaal: productie, prijsvorming en kwaliteit

Substraten gemaakt van GreenFibres (Klasmann-Deilmann) en hennephout (HempFlax) passen in een circulaire economie en vragen dus om een nieuwe manier van telen. Het “oude” streven om substraten zo homogeen mogelijk te maken en stabiel mogelijk in de tijd, past niet bij de nieuwe generatie duurzame substraten.

De geologische tijdtabel….u weet wel Krijt, Carboon, Cambrium en nog veel verder terug. Wetenschappers hebben het Holoceen (loopt nu 11.500 jaar) beëindigd en het tijdperk Anthropoceen ingeluid. U kijkt natuurlijk meteen door die naam heen, nl. Anthropos betekent MENS in het Grieks. Het Antropoceen is een tijdvak waarin de mens allesbepalend is voor de ontwikkeling van de aarde en dan vooral met de blik op klimaat, ontbossing, biodiversiteit enz. Best een historisch moment!!!!.....u gaat dit geen tweede keer  meemaken.

Behalve dat het een leuk wetenschappelijk feit is, duwt het ons met de neus op de feiten dat we, als mens, aan zet zijn. Zo, en dan nu onze verantwoordelijkheid en de glastuinbouw in een duurzame zetting als onmisbare voedselproducent; Dus actieprogramma: Glastuinbouw wil circulair worden, of te wel Het Ronde Glas:

Het pure algenextract (Isochrysis) is nu twee jaar uitgetest op planten en plantendelen en wel met de volgende resultaten:

  • Plant blijft groener onder “stress”; weinig licht en vochttekort is uitgetest
  • Plant veroudert langzamer (= 1)
  • Plant gaat efficiënter met stikstof om, of wel meer groei per “eenheid stikstof”
  • Jonge planten groeien sneller
  • Bladoppervlak groeit sneller
  • Stimuleert zijscheutvorming

Duurzaam is een verhullend woord voor kleine stapjes in processen om wat spaarzamer om te gaan met onze hulpbronnen……maar die fase gaan we achter ons laten, althans op die manier.

Lopend langs de Waal met de reflectie van de zon in het water realiseer je de grote hoeveelheden water die er doorheen gaan; we weten precies….we kunnen zelfs voorspellen…hoeveel water waar heen gaat inclusief vertakkingen zoals het Amsterdam-Rijnkanaal.
In onze kassen liggen ook van die waternetwerken met heel veel zijkanaaltjes….maar weten wij wat er uitkomt? Ja we weten de capaciteit van de druppelaar in combinatie met aangelegde waterdruk, we weten wanneer de kraan opengaat, namelijk op tijd of op instraling of nog een andere instelling. Komt er uit elke druppelaar het gewenste/ingestelde volume? Nee dus. Komt er uit elke druppelaar dezelfde kwaliteit…nee, niet vanzelf.

Nu ook testen met vezels van naaldbomen
Het onderdrukken van bacteriële afbraak van substraat opgebouwd uit plantaardig materiaal heeft tot nu veelbelovende resultaten opgeleverd. Er lopen nu testen waarin chitosan beter wordt uitgetest en we testen naast hennephout ook houtvezels van naaldbomen.

Ruimte voor nieuwe leden
Het bedrijvenplatform plantENvoeding bestaat momenteel uit: Grodan, Klasmann-Deilmann, PlantResearch, Priva, Revaho, Monsanto, NMI/Geerten van der Lugt en Koppert. Deze groep heeft 4x per jaar een bijeenkomst met altijd zeer geanimeerde discussies.